Informatyka śledcza

Celem działania informatyka jest dostarczanie cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć oraz odtworzenie stanu poprzedniego w celu ustalenia motywów działania sprawcy lub ofiary.

Zadaniami informatyki śledczej są: zbieranie, odzyskiwanie, analiza oraz prezentacja w formie specjalistycznego raportu, danych cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach informatycznych (dyski twarde komputerów, dyskietki, płyty CD, pamięci przenośne, serwery, telefony komórkowe itp.) oraz, zyskujących na popularności wraz z postępem informatyzacji, internetowych nośnikach danych (portale społecznościowe, dyski w chmurze czy wyszukiwarkach internetowych) .

Efektem działań specjalistów informatyki śledczej są dane elektroniczne przygotowane w sposób spełniający kryteria dowodowe zgodnie z obowiązującymi w danym kraju regulacjami prawnymi.